L´Abruzzo

Abruzzo je hornatý region v centrální části Apeninského poloostrova. Italové jej považují za srdce svých hor. Z východu jej omývá Jaderské moře, na jihu sousedí s Molise, na západě s Laziem a na severu s Marche. Vinná réva je nejrozšířenější plodinou v regionu. Unikátní podloží a vhodné klima spolu s umem vinařů proslavilo místní odrůdu Montepulciano po celém světě. Spolu s Chianti a Lambruscem patří k neznámějším italským vínům vůbec. Plná červená vína s mohutnými taniny a svěží bílá vína s jemnou kyselinkou jsou typickými zástupci vín z Abruzza.

Na celkové produkci Itálie se podílí 6,6%.

Geografie

Rozloha regionu činí 10.795 km2. Z toho 65% tvoří hornatá oblast, zbývající část je kopcovitá. Nížinu tvoří úzký pobřežní pás, kopírující pobřeží a nezasahující do vnitrozemí. Mezi důležité vodní toky patří Aterno, Sangro, Tronto a Trigno.
Vrcholky v Abruzzu jsou nejvyšší v Apeninách. V žádném jiném poloostrovním regionu nenajdete tak vysoké hory. Masiv Corno Grande s výškou 2914 m v pohoří Gran Sasso je nejvyšší, následuje Amaro s 2795 m v pohoří Maiella a hora Gorzano v pohoří Laga s výškou 2458 m. Západní hranici regionu tvoří mohutný řetěz hor dell' Appennino Abruzzese.

Abruzzo lze pomyslně rozdělit na dvě části. Abruzzo vnitrozemské tvořené vápencovým pohořím, které patří do centrální části Apenin a Abruzzo vnější, které je převážně kopcovité, přerušované ledovcovými řekami, klesajícími až k písčitému pobřeží. Tato část je morfologicky značně, především se zde nachází vápencové půdy, slínovito-písčité. Pobřeží má celkovou délku cca 170 km s úzkými, především písčitými plážemi (50-100m).

Původ názvu regionu je zahalen tajemstvím. Názory nejsou jednotné, ale většina vědců se shoduje na tom, že název byl patrně odvozen od slova „Aprutiom“, starobylého Longobardského vévodství, které se rozkládalo na území odpovídajícím přibližně velikosti současnému okresu Teramo.


Obyvatelstvo

S počtem obyvatel 1 273 284 (stav z r. 2003) se Abruzzo řadí k méně osídleným částem Itálie. Hustota zalidnění je 118 obyvatel/km2, národní průměr celé Itálie je 190 obyvatel/km2. Region tvoří okresy Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Hlavním městem je L´Aquila. V posledních letech zaznamenává region turistický rozmach. Oblíbená je vysokohorská turistika a návštěva přímořských letovisek. Lidé jsou ve výše položených oblastech skromní, srdeční a velmi pohostinní. V turisticky navštěvovanějších částech regionu jsou služby na vysoké úrovni, místní obyvatelé příjemní a vstřícní.

Gastronomie

Pokrmy v Abruzzu jsou chuťově výrazné, často bývá základem místní červený česnek a feferonky. Styl kuchyně v regionu je velmi rozdílný v závislosti na zeměpisné poloze jednotlivých okresů. Úprava i použité suroviny jsou v přímořských oblastech zcela jiné než v horských. Charakteristickými specialitami jsou kozí sýry a různé úpravy kozího masa.
K zajímavostem patří Panarda. Pokud byste se ocitli na nějaké místní oslavě, patrně se s ní setkáte. Jedná se o slavnostní oběd o 20-30 chodech, který se skládá ze všech místních specialit. Nezbývá než Vám popřát dobrou chuť a ocenit Vaši odvahu vše spořádat.

V okrese Chieti tvoří základ kuchyně zelenina, luštěniny a maso. Místní specialitou je „La zuppa di cardi (bodláková polévka) a „Coniglio alla chietina“ (králík alla chietina).

V okrese Aquila patří mezi speciality celer a veškeré pochoutky vyráběné z něj. Z těstovin si zde můžete pochutnat na „Maccheroni alla chitarra“ (základem je ragú z hovězího, vepřového a jehněčího masa)
V okolí města Pescara je kuchyně ovlivněna přítomností moře, a proto ke specialitám patří např. různé druhy rybích polévek, těstoviny s mušlemi, syrové kalámáry a grilované ryby. To vše hojně doplněné výbornou čerstvou zeleninou.


Podnebí

Abruzzo má polokontinentální klima s poměrně teplým létem a velice chladnou zimou. Apeninské pohoří rozděluje klima na podnebí pobřežního pásu, podnebí apeninského podhůří a podnebí vysokohorského pásu. První dvě oblasti reprezentují typické středomořské podnebí, kde se teploty mění s rostoucí nadmořskou výškou, zatímco v poslední oblasti se průměrná teplota v zimě pohybuje okolo -5°C a mráz -20°C není žádnou výjimkou. Průměrné letní teploty v přímořských částech se pohybují okolo 24°C, v kopcovitých částech okolo 20°C. V zimě pak okolo 8°C.

Vzhledem k rozmanitosti terénu mají úhrny průměrných ročních srážek také velký rozsah, který činí 800-2000 mm. Srážky se většinou vyskytují na podzim a v zimě, léta jsou poměrně suchá.

O vínech

Místní terroir má podstatný vliv na vysokou kvalitu vín. Vinice leží v různých nadmořských výškách, převážně od 150 do 550 m. V podloží se často vyskytuje vápenec v kombinaci s jíly a organicko-minerálními složkami. Vysoké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí napomáhají správnému vyzrávání hroznů bílých i modrých odrůd. Nejdůležitější odrůdy révy v Abruzzu jsou Montepulciano, Trebbiano a Sangiovese.

Vina kategorie DOCG: Montepulciano d´Abruzzo Colline Teramane

Vína kategorie DOC: Controguerra, Montepulciano d´Abruzzo, Trebbiano d´Abruzzo

Zastoupená vinařství: 

Cantine Citra

Prodáváme pouze starším 18 let.